SWS NETT - Nyhetstjenesten for Scandinavian Western Shooters
1997-2022

KONTAKTINFO:
SWS Norge

Scandinavian Western Shooters

Org. Nr.: 994 525 492

Postadresse:
SWS v/ Sigfrid Mustaparta Gåsvær

Tømmerholsroa 27

2340 Løten

Innbetalinger:
Info fåes hos kasserer

Henvendelse fra medlemmer og politimyndigheter vedr. våpensøknader,
se Våpensøknader - kontaktinfo :

President:

Sigfrid M. Gåsvær alias Madame Ginger

Tlf: 915 69 859
E-mail: Madame Ginger

Ex-officio:
Stig Lundsbakken alias Nashville Frank

Tlf: 481 34 394

mail: Nashville

Vise-President:

Torbjørn Rudlang alias Angelo Siringo
mail: Angelo Siringo

Kasserer:

Gro K. Granvold alias Hannie Coulder

Tlf. 916 95 301
E-mail: Hannie Coulder

Sekretær:
Tore Bekkelund alias William Maddox

Tlf: 970 28 055

E-mail: Sekretær SWS

Chief Security Marshal:

Lars Steinar Fallmyr alias Hombre del Norte

Tlf: 982 99 463
E-mail: CSM

Henvendelser rettes til president.


Våpen
&
Jus

Våpensøknader - kontaktinfo :
 

Sigfrid M. Gåsvær alias Madame Ginger

Tlf: 915 69 859
E-mail: Madame Ginger


Oppdateringer SWS Nett:
Sendes SWS webmaster

Hilde Johansen Ertnes, alias Katie Scarlett O'Hara
E-Mail: Webmaster

Teknisk ansvarlig SWS Nett:

Hilde Johansen Ertnes, alias Katie Scarlett O'Hara
E-mail: Webmaster

Øvrige styremedlemmer SWS

Nord-Territoriet:
Finnmark, Troms, Nordland
 

Bård Arne Arnljot alias Gen.Raphael Semmes

Midt-territoriet:
Nord- og Sør-Trøndelag, Møre og Romsdal
 

Stein Are Karlsen alias Capt'n Redneck
E-mail: Capt'n Redneck

Vest-territoriet:
Sogn & Fjordane, Hordaland, Rogaland, Vest-Agder
 

Stig Kristiansen alias Kris Chevy
E-mail:Kris Chevy

Dal-Territoriet:
Oppland, Hedmark
 

Ole Tor Sørbu alias OT. Fargo
E-mail: OT. Fargo

Øst-territoriet:
Akershus, Oslo, Østfold

Håkon Glenne alias Nebraska Bob

E-mail: Nebraska Bob

Sør territoriet
Buskerud, Telemark, Aust-Agder, Vestfold
 

Tom Bergheim alias Silver Bullet
E-mail:
Silver Bullet

Copyright 1997-2022
www.swsnet.org
Scandinavian Western Shooters
 

Tilbake til forsiden